Menu

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i profilaktyki uzależnień


Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem prac nad projektem Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowym na rok 2018,  zapraszam serdeczne na spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Spotkanie odbędzie się 30 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy ul. Piłsudskiego 6 w sali konferencyjnej (pok. 223, II piętro). W trakcie spotkania omówione zostaną propozycje obszarów priorytetowych do ww. programu.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 27 marca 2017r.


Szanowni Państwo,
W dniu 14 lipca 2016 roku odbyło się spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w sprawie zmian w ustawie o stowarzyszeniach. Protokół z Posiedzenia – do ściągnięcia


Szanowni Państwo,
Zapraszamy na posiedzenie Zespołu Tematycznego ds. Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Posiedzenie odbędzie się w dniu 7 kwietnia br. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Płocka przy ul. Piłsudskiego 6.


Skład Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień:
-Fundacja Portal Fm Pomagamy Dzieciom
-Płockie Stowarzyszenie „Amazonki”
-Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów
-Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku
-Polski Związek Niewidomych w Płocku
-Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy w Płocku
-Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
-Stowarzyszenie Rodzin katolickich Diecezji Płockiej
-Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku

Przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień jest Pani Agnieszka Łapacz z Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku

W dniu 30 marca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, na którym została wybrana Przewodnicząca Komisji, został również przyjęty Plan pracy Komisji na 2016 rok – do ściągnięcia


Szanowni Państwo,
Zapraszamy na posiedzenie Zespołu Tematycznego ds. Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 marca br. o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.

TEMATYKA POSIEDZENIA:
1. Program współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok – dyskusja na temat priorytetowych zadań publicznych oraz formy współpracy i planowane działania
2. Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych 2016 – udział organizacji pozarządowych
3. Wybór władz obu Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz przygotowanie planów pracy Komisji na 2016 r. związany ze zmianą formuły funkcjonowania zespołów tematycznych i zmianą ich nazwy na Komisje Dialogu Obywatelskiego.
4. Wieloletni program rozwoju współpracy Gminy Miasto Płock i organizacji pozarządowych na lata 2016-2020 – konsultacje społeczne.

Bardzo liczymy na Państwa obecność