Menu

Płocka Rada Sportu

Skład Płockiej Rady Sportu:
1)Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej, Przewodniczący Płockiej Rady Sportu,
2)Pani Daria Domosławska Zastępca Przewodniczącego Płockiej Rady Sportu,
3)Pan Robert Czwartek Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka, Sekretarz Płockiej Rady Sportu
4)Pan Piotr Gwóźdź Dyrektor Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku,
5)Pan Łukasz Jankowski Dyrektor Centrum – Widowiskowo Sportowego Jednostka Budżetowa w Płocku,
6)Przedstawiciele Rady Miasta Płocka:
– Pan Wojciech Hetkowski
– Pan Tomasz Maliszewski
– Pan Michał Sosnowski
7)Przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej w mieście Płocku, desygnowani przez te organizacje i instytucje:
– Pan Ryszard Bogdan
– Pan Wiesław Chrobot
– Pan Stanisław Dymek
– Pan Piotr Januszewski
– Pan Jacek Karolak
– Pan Dariusz Kluge
– Pan Jacek Łazowy
– Pan Wojciech Majchrzak
– Pan Tomasz Marzec
– Pan Piotr Maślanka
– Pan Artur Niesłuchowski
– Pan Ryszard Olczuk
– Pan Waldemar Pacer
– Pan Paweł Powichrowski
– Pan Rafał Wereszczaka