Menu

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

Szanowni Państwo,

zapraszam na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.

Tematyka posiedzenia:

1. Wybór koordynatora Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

2. Wybór przedstawiciela Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury do składu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Szanowni Państwo,
zapraszamy na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. kultury, które odbędzie się w dniu 23 marca br. o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.

Tematyka posiedzenia:

  1. Ustalenie priorytetów na 2018 r.
  2. Dyskusja na temat standardów w obszarze kultury oraz kryteriów oceny merytorycznej ofert.

W celu przygotowania się do najbliższego spotkania, przesyłamy Państwu obecnie obowiązujące standardy w obszarze kultury i kryteria oceny merytorycznej ofert oraz priorytety na 2017 r.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych p. Ewę Pietrzak informuję, że podczas otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sposób szczególny premiowane będą organizacje, które uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Centrum ds. Organizacji Pozarządowych oraz biorą aktywny udział w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Bardzo liczymy na Państwa obecność.

Karta oceny merytorycznej – kryteria oceny merytorycznej

Priorytety 2017 r.

Załącznik do zarządzenia – ogłoszenie konkursu


Szanowni Państwo,
Zapraszamy na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury. Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 czerwca br. o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.


Skład Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury:
-Fundacja Odnowy Zabytków Płocka
-Fundacja Edukacji i Rozwoju Społecznego FERS
-Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku
-Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek
-Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego
-Towarzystwo Przyjaciół Płocka
-Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Płock
-Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Płock

W dniu 17 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury, w którym została wybrana Przewodnicząca Komisji, został również przyjęty plan pracy Komisji na 2016 rok – do ściągnięcia


Szanowni Państwo,
Zapraszamy na połączone posiedzenie Zespołu Tematycznego ds. Kultury oraz Zespołu Tematycznego ds. Edukacji. Posiedzenie odbędzie się w dniu 17 lutego br. o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.

TEMATYKA POSIEDZENIA:
1. Program współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok – dyskusja na temat priorytetowych zadań publicznych oraz formy współpracy i planowane działania
2. Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych 2016 – udział organizacji pozarządowych
3. Wybór władz obu Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz przygotowanie planów pracy Komisji na 2016 r. związany ze zmianą formuły funkcjonowania zespołów tematycznych i zmianą ich nazwy na Komisje Dialogu Obywatelskiego.
4. Wieloletni program rozwoju współpracy Gminy Miasto Płock i organizacji pozarządowych na lata 2016-2020 – konsultacje społeczne.

Bardzo liczymy na Państwa obecność