Menu

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Infrastrukturalnych

Skład Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Infrastrukturalnych:
– Bank Żywności w Płocku Związek Stowarzyszeń
– Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku
– Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
– Stowarzyszenie Academia Economica
– Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

Przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Infrastrukturalnych została Pani Marzena Kapuścińska z Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka

W dniu 2 marca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. infrastrukturalnych, w którym została wybrana Przewodnicząca Komisji, został również przyjęty Plan pracy na 2016 rok – do ściągnięcia