Menu

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Edukacji

Skład Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Edukacji:
-Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku
-Fundacja Portal Fm Pomagamy Dzieciom
-Fundacja Edukacji i Rozwoju Społecznego FERS
-Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Płock
-Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 „Szkoła Pod Brzozami”
-Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Płock
-Towarzystwo Przyjaciół Płocka

Przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Edukacji jest Pani Bożena Musiał z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Płocku

W dniu 17 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Edukacji, na którym została wybrana Przewodnicząca Komisji, został również przyjęty Plan pracy Komisji na 2016 rok – do ściągnięcia


Szanowni Państwo,
Zapraszamy na połączone posiedzenie Zespołu Tematycznego ds. Kultury oraz Zespołu Tematycznego ds. Edukacji. Posiedzenie odbędzie się w dniu 17 lutego br. o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.

TEMATYKA POSIEDZENIA:
1. Program współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok – dyskusja na temat priorytetowych zadań publicznych oraz formy współpracy i planowane działania
2. Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych 2016 – udział organizacji pozarządowych
3. Wybór władz obu Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz przygotowanie planów pracy Komisji na 2016 r. związany ze zmianą formuły funkcjonowania zespołów tematycznych i zmianą ich nazwy na Komisje Dialogu Obywatelskiego.
4. Wieloletni program rozwoju współpracy Gminy Miasto Płock i organizacji pozarządowych na lata 2016-2020 – konsultacje społeczne.

Bardzo liczymy na Państwa obecność