Menu

Zespół tematyczny ds. Turystyki

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Zespołu tematycznego ds. Turystyki, które odbędzie się 14 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.
Program spotkania:
1. Przygotowanie planu pracy na 2017 r.
2. Priorytetowe zadania publiczne do Programu współpracy na 2018 r.
3. Sprawy różne.
Szczególnie zapraszamy przedstawicieli organizacji, które składają oferty i otrzymują wsparcie w ogłaszanym konkursie ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa.


Szanowni Państwo,

Zapraszamy na połączone posiedzenie Zespołu Tematycznego ds. Współpracy Zagranicznej i Turystyki. Posiedzenie odbędzie się w dniu 15 marca br. o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.

TEMATYKA POSIEDZENIA:
1. Wybór władz Komisji Dialogu Obywatelskiego.
2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2016 r.
3. Informacja nt. Konkursu „Godni Naśladowania”.
4. Propozycje na Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych (zgłoszenia do 16.04.2016).
5. Zaopiniowanie „Zasad współpracy z Komisjami Dialogu Obywatelskiego”.
6. Priorytetowe zadania publiczne do Programu współpracy na 2017 r.
7. Sprawy różne.

Bardzo liczymy na Państwa obecność