Menu

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Organizacji katolickich i wyznaniowych

Skład Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. organizacji katolickich i wyznaniowych:
-Akcja Katolicka Diecezji Płockiej
-Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
-Klub Inteligencji Katolickiej
-Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
-Lux Familia
-Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
-Ruch Rodzin Nazaretańskich
-Civitas Christiana
-Katolickie Stowarzyszenie św. Brata Alberta
-Polski Związek Katolicko-Społeczny
-Caritas Diecezji Płockiej
-Stowarzyszenie Trzeźwościowe „FILADELFIA”
-Oaza Rodzin
-Stowarzyszenie „METANOJA”
-Stowarzyszenie Internowanych „Chełminiacy”
-Petroklezja
Odnowa w Duchu Świętym
Duszpasterstwo Młodzieży „STUDNIA”
Oratorium Świętego Jana Bosco
Parafialny Klub Sportowy „WIKTORIA”
Parafialny Klub Sportowy „BENEDYKT”

Przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. organizacji katolickich i wyznaniowych została Pani Bożena Wątkowska z Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.

W dniu 25 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. organizacji katolickich i wyznaniowych, na którym została wybrana Przewodnicząca Komisji, został również przyjęty Plan pracy Komisji na 2016 rok – do ściągnięcia


Szanowni Państwo,
Zapraszamy na posiedzenie Zespołu Tematycznego ds. organizacji katolickich i wyznaniowych. Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 lutego br. o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.

TEMATYKA POSIEDZENIA:
1. Program współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok – dyskusja na temat priorytetowych zadań publicznych oraz formy współpracy i planowane działania
2. Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych 2016 – udział organizacji pozarządowych
3. Wybór władz Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz przygotowanie planu pracy Komisji na 2016 r. związany ze zmianą formuły funkcjonowania zespołów tematycznych i zmianą ich nazwy na Komisje Dialogu Obywatelskiego.
4. Wieloletni program rozwoju współpracy Gminy Miasto Płock i organizacji pozarządowych na lata 2016-2020 – konsultacje społeczne.

Bardzo liczymy na Państwa obecność