Menu

DRUKI I FORMULARZE

Nie znalazłeś swojej organizacji w bazie danych? Chcesz zaktualizować podane informacje ? Wypełnij druk ankiety dla organizacji i prześlij go do nas na adres bartosz.forysiak@plock.eu

Formularz o wynajem sali konferencyjnej/terapeutycznej w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych do ściągnięcia

Przeczytaj także: Zasady korzystania z lokali w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego do ściągnięcia

Nowy wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego – do ściągnięcia

Nowy wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a („Mały Grant”) – do ściągnięcia

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego w wersji (pdf) do ściągnięcia

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego dla programu Open Office: do ściągnięcia

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego dla programu Microsoft Word: do ściągnięcia

Logotyp sfinansowano dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Płocka

herb_sfinansowano

herb_dofinansowano

Wzór ramowego opisu faktur do ściągnięcia

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – do ściągnięcia

Wzór upoważnienia – ochrona danych osobowych –oświadczenie

Wzór aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania  do ściągnięcia

Wzór aktualizacji harmonogramu realizacji zadania publicznego do ściągnięcia

Wzór aktualizacji opisu poszczególnych działań do ściągnięcia

Wzór umowy wolontariackiej do ściągnięcia