Menu

DRUKI I FORMULARZE

Nie znalazłeś swojej organizacji w bazie danych? Chcesz zaktualizować podane informacje ? Wypełnij druk ankiety dla organizacji i prześlij go do nas na adres bartosz.forysiak@plock.eu

Formularz o wynajem sali konferencyjnej/terapeutycznej w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych do pobrania

Przeczytaj także: Zasady korzystania z lokali w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych


Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego – do pobrania

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a („Mały Grant”) – do pobrania

Oferta realizacji zadania publicznego dla programu Open Office: do pobrania

Oferta realizacji zadania publicznego dla programu Microsoft Word: do pobrania

Wzór aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania  do pobrania

Wzór aktualizacji harmonogramu realizacji zadania publicznego do pobrania

Wzór aktualizacji opisu poszczególnych działań do pobrania


Logotyp sfinansowano dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Płocka

herb_sfinansowano

herb_dofinansowano


Wzór ramowego opisu faktur do pobrania

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – do pobrania

Wzór upoważnienia – ochrona danych osobowych –oświadczenie

Wzór umowy wolontariackiej do pobrania