Menu

VIII Gala Konkursu Godni Naśladowania

VIII Gala Konkursu Godni Naśladowania

W piatkowy wieczór, w Orlen Arenie odbyła się VIII Gala Konkursu „Godni Naśladowania”. Celem konkursu „Godni naśladowania” było uhonorowanie najlepszych organizacji pozarządowych 2014 roku w trzech kategoriach. Wyróżnionym nagrody i dyplomy wręczył prezydent Andrzej Nowakowski.
– W ostatnim czasie mamy w Płocku dobry klimat na inwestycje i wiele z nich udało się z sukcesem zrealizować. Ale wielkim kapitałem naszego miasta są organizacje pozarządowe. Dziękuję Państwu za to wszystko co robicie dla Płocka i jego mieszkańców. W moim przekonaniu wszyscy na tej sali są Godni Naśladowania i za to raz jeszcze wszystkim Państwu dziękuję – mówił prezydent Andrzej Nowakowski podczas gali.
Nagrody i wyróżnienia w VIII edycji konkursu organizacji pozarządowych w Płocku „Godni Naśladowania” zdobyli:
W kategorii „Najlepsza organizacja pozarządowa 2014 roku” I nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w obszarze sportu, turystyki i rekreacji – Płockie Towarzystwo Wioślarskie
Wyróżnienie przypadło w udziale Rejonowemu Płockiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Płocku oraz Miejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu MUKS Płock.
I nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w obszarze kultury, nauki i edukacji otrzymała Fu
ndacja Studnia. Wyróżnienie przypadło w udziale Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” oraz – Stowarzyszeniu Inicjatyw Edukacyjnych „Delta” .
I nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w obszarze pomocy społecznej, zdrowie i profilaktyka uzależnień  otrzymało Płockie Stowarzyszenie „Amazonki”. Wyróżnienie przypadło w udziale Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddział Rejonowy w Płocku oraz
Stowarzyszeniu „Marka Polka”.
VIII Galę uświetnił recital Moniki Urlik. Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego, działających na terenie miasta Płocka. Kandydatów do konkursu mogli zgłaszać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji rządowej i samorządowej oraz sami zainteresowani. Zgłoszenia przyjmowane były do 30 marca 2015 r. W tym roku zgłosiło się do konkursu  41 organizacji pozarządowych.

Project Info

Categories:

Project url: